null
[]

Stade: Gran 3

Vægtændring sidste 7 dage: N/A


Real-time data

Dato for data: N/A

Indetemperatur

Fugtighed

Ude temperatur

Batteri